AKUPUNKTIO

Kivun lievitykseen ja lihasten rentoutumiseen.

Akupuntiolla saadaan kehoon hyvä olotila mm. lisääntyneen endorfiinituotannon avulla.

Tutkitusti tehokas hoitomuoto hermoperäisen kivun lievittäjänä. Jo kolmella hoitokerralla saavutetaan tuloksia. Tule ja katkaise kipujaksosi nyt.

Akupunktio on vanha kiinalainen hoitomenetelmä, jota on harjoitettu Kiinassa jo tuhansia vuosia. Akupuntiolla tarkoitetaan ihon läpi pistettyjen neulojen avulla annettua aktivoivaa stimulaatiohoitoa. Länsimaisessa akupunktiossa keskitytään lähinnä kivun hoitoon. Suomeen akupuntio tuli 1970-luvun alussa.

Akupunktio aktivoi reseptoreja ja tuntosäikeitä, kuten A-delta ja C-säikeitä. Akupunktion kivun lievityksen on todettu perustuvan A-delta ja C-säikeiden stimulisaatioon. Akupunktio vaikuttaa voimakkaasti koko kehossa ja muokkaa hermostollista toimintaa. Selkäydinnesteessä on havaittu akupunktion aikana kehon tuottamien opioidien lisääntymistä. Opioidit ovat yhdisteitä, joita käytetään usein lääkkeinä ja kivun lievityksessä.Akupunktio aktivoi reseptoreja ja tuntosäikeitä, kuten A-delta ja C-säikeitä. Akupunktion kivun lievityksen on todettu perustuvan A-delta ja C-säikeiden stimulisaatioon. Akupunktio vaikuttaa voimakkaasti koko kehossa ja muokkaa hermostollista toimintaa. Selkäydinnesteessä on havaittu akupunktion aikana kehon tuottamien opioidien lisääntymistä. Opioidit ovat yhdisteitä, joita käytetään usein lääkkeinä ja kivun lievityksessä.

Akupuntio vapauttaa keskushermoston tuottamia endorfiineja, jotka ovat elimistön tuottamia hormoneja tai välittäjäaineita. Endorfiinit vaikuttavat samoihin reseptoreihin kuin opiaatit. Endorfiinin vaikutuksena on kivun tunteen väheneminen. Elimistö tuottaa runsaasti endorfiinejä etenkin unen aikana.

Akupuntion on todettu laajentavan verisuonia ja vaikuttavan tulehdusta estäviin tekijöihin stimuloiden CGRP-hormonin vapautumista. Akupunktuuri vapauttaa myös noradrenaliinia, serotoniinia,enkefaliinia, dynorfiinia saaden aikaan hyvin miellyttävän, pehmeän, kevyen ja kivuttoman olon. Vireyttä lisäävää noradrenaliini on yksi mielihyvähormoni. Serotoniini vaikuttaa mielialaan, ja sen vajaus voi ilmetä alakulona, masennuksena ja kroonisena väsymyksenä. Enkefaliini lievittää kipua, vähentää verenpainetta ja aiheuttaa rauhallisuutta. Dynorfiinit toimivat muun muassa kipujärjestelmän säätelijöinä ja ruokahalun ylläpitäjinä.

Akupunktio saa aikaan samankaltaisia vaikutuksia lihaksessa kuin voimakas lihassupistus. Pitkäaikainen lihasten hermopäätteiden stimulointi (n. 20 min.) saa aikaan sympaattisen hermoston aktiviteetin laskun. Akupunktio laajentaa verisuonia ja lisää verenvirtausta kudoksissa, minkä seurauksena lihaksisto rentoutuu.

Akupunktion vaikutukset

Käytännön kokemuksesta olen saavuttanut hyviä tuloksia seuraavissa oireissa; hermokipu, heikentynyt aineenvaihdunta, hermopinne, turvotus ja lihasjännitys. Akupunktion vaikutukset edellyttävät aina toimivat hermoradat.

 • Poistaa erityisesti kipua, joka on tylppää ja jomottavaa
 • Laukaisee lihasjännityksiä
 • Vähentää stressiä
 • Rentouttaa kehoa
 • Vähentää lihaksen sisäistä painetta
 • Auttaa allergioihin, allerginen nuha
 • Vaikuttaa pulssiin ja verenpaineeseen laskevasti
 • Lisää aivojen hyvänolon hormonien tuotantoa

Akupunktuurihoitoon liittyy myös myönteisiä oheisvaikutuksia, kuten unen laadun, vastustuskyvyn ja aistitoimintojen parantuminen, yleinen rentoutuminen, stressin ja ummetuksen häviäminen, luovuuden lisääntyminen, hormonitoiminnan normalisoituminen ja allergiaoireiden väheneminen.

Teorioita akupistehoidon vaikutusmekanismeista

Vaikutusmekanismia selitetään Länsimaissa kivun lievityksen kautta. Selitys pohjaa ajatukseen, että akupunktio vaikuttaa hermojärjestelmän välityksellä. Tätä teoriaa tukee myös neurofysiologinen tieto. Akupunktio estää kipuimpulssin siirtymisen selkäytimen hermoratoja pitkin aivoihin eli sulkee kipuhermon impulssin kulkutien aivoihin. Tätä ajatusta vahvistaa mm. Melzackin ja Wall'n porttikontrolliteoria.

Akupunktiolla on saatu tutkitusti hyviä hoitotuloksia seuraaviin oireisiin:


 • Lihasten jäykkyyksiin esim. tension neck
 • Pitkittyneisiin nivelsärkyihin rasituksen ja arthroosin (nivelkulumien) seurauksena
 • Famtom kipuihin amputoiduissa raajoissa
 • "toiminnallisiin" vatsakipuihin
 • Lanneselän kiputilat, ilman hermostollisia juurioireita
 • CRPS
 • Migreeni
 • Hermostolliset kiputilat, ilman juurioireita
 • Kuukautiskivut
 • Fibromyalgiat
 • Hemiplegia

Käytän akupunktuuria lähinnä tuki- ja liikuntaelimistön oireiden hoidossa. Akupunktuuri lievittää kipua ja rentouttaa lihaksia, mikä mahdollistaa kivuttoman liikkeen sekä nopeamman siirtymisen aktiivisiin harjoituksiin.

LÄHTEET:
ft Kari Pitkänen, Fysioterapialehti 2/05
Kalso & Vainio, Kipu 2002

Suomen Fysioterapeuttien Akupunktuuriyhdistys ry
akupunktuuriyhdistys.net

Varaa aika