KINESIOTEIPPAUS

Periaatteena on aktivoida hermostoa ja lihaksistoa, lievittää kipua ja painetta, tukea kudosten paranemisprosessia, avustaa liikemallien normalisoitumista, rentouttaa kireitä lihaksia ja ohjata lihaksiston aktivaatio prosessia.

Kinesioteippi on elastista, hengittävää ja hypoallergista materiaalia. Teippi kestää kovaa käyttöä ja kuormitusta, kuten suihkun, uinnin ja saunomisen. Teippiä voidaan pitää turvallisesti, jopa kahdeksan vuorokautta.

Kinesioteippaus

Fysiologisesti kinesioteippi vaikuttaa vähentäen ihon ja lihaksen kautta koettua kipua. Teippi lisää ihonalaiskudoksen lymfaattista virtausta ja vähentää turvotusta. Teippauksella normalisoidaan lihaksen tonusta, korjataan nivelen asentoa ja toimintaa sekä kehitetään nivelten proprioseptiikkaa että hermoston nopeaa ja runsasta aktivaatiota liikkeeseen. Lisäksi teippaus lisää ulkoista tukea nivelessä ja antaa varmuutta/kivuttomuutta liikkumiseen. Kinesioteippaus vähentää kudokseen kohdistuvaa painetta nostamalla ihoa ja pintafascioita ylöspäin (fasciateippaus).

Perinteisen ja kinesioteipin erovaisuuksista seuraavasti; kinesioteippi vähentää ihoon ja sen alaiseen kudokseen kohdistuvaa painetta, perinteinen teippi lisää painetta. Kinesioteippi tukee/lisää fysiologista liikettä, urheiluteippi rajoittaa liikettä joko osittain tai kokonaan. Kinesioteippi mahdollistaa revähtäneen jänteen elastisuuden ja toiminnallisuuden, urheiluteippi estää jänteen elastista joustoa ja tekee revähtäneestä jänteestä heikomman. Urheiluteipistä 2/3 osaa saa ihoreaktioita, kinesioteipista vain hyvin harva.

Kinesioteippauksella tuloksia esim. seuraavasti:

Olkanivelen toimintahäiriöt/kiputilat

  • Tavoitteena paineen lievittyminen ja liikkeen ohjaaminen/tukeminen/aktivoiminen

Rannekanavan ahtauma

  • Tavoitteena vähentää rannekanavan painetta

Frozen Shoulder

  • Tavoitteena kivun lievittyminen, joka mahdollistaa liikkuvuuden lisääntymisen

TOS

  • Tavoitteena kompression/paineen lievittyminen

Epicondyliitit

  • Tavoitteena tukea, rentouttaa ja ohjata liikettä optimaalisesti

Stressihermoston yliaktiviteetti/sympaticus hyperaktiviteetti/stressi/cprs

  • Tavoitteena paineen ja turvotuksen lievittäminen

C6-Th3 alueen kontrollin häiriöt/vaikeus hallita kaularangan asentoa

  • Tavoitteena vähentää painetta, tukea ja ohjata asento-/liikekontrollia

Alaselän ongelmat ja kivut

  • Tavoitteena stabiloida, ohjata, tukea ja rentouttaa

Lantion alueen toimintahäiriöt ja kivut

  • Tavoitteena liikkeiden optimaalinen tukeminen, ohjaus ja paineen lievitys

Lonkkanivel, alaraaja, polvi ja nilkka oireilut/venähdykset

  • Tavoitteena paineen ja kivun lievitys, alaraajan kineettisen ketjun optimaalinen toiminnallisuus

LÄHTEET:
Kinesioteippauskurssi 16.10.2010, ft OMT Tom Kåla

Varaa aika