FOCUSOIVA SHOCKWAVE HOITOLAITE (ESWT) JÄNTEIDEN JA LIHASVAMMOJEN HOITOIHIN

Nopeat hoitovaikutukset tehokkaasti ja luotettavasti ilman sivuvaikutuksia

Minulla on ilo kertoa sinulle, että olen saanut käyttööni 11/2021 uutena diagnostisena ja hoidon apuvälineeksi luokitellun Focusoidun Shockwave iskuaaltolaitteen. Jota kutsutaan Extracorporeal Focus Shock Wave Therapy (ESWT) laitteeksi. Tämä Chattanoogan Intelect ESWT shockwave iskuaaltolaite hoitaa kudoksia kudoksien sisältä käsin. Focus shockwave on tarkoin kohdennettua ja tehokkaasti kudosten sairauksia sekä kiputiloja solutasolta hoitava iskuaaltolaite. (MC d'Agostino 2015 Shock wave as biologic al therapeutic tool: From mechanical stimulation to recovery and healing, through mechanotransduction).

Teknologia on non-invasiivinen hoitomuoto, joka tuo tehostetut lopputulokset ja mahdollistaa kudosten rakenteellisen aktiivisen paranemisen normaalin kudoksen tasolle. Mitkään hoidot eivät kykene nopeuttamaan biologisen paranemisen aikataulua, joka on aina tietyn ajanjakson kestävä, mutta ESWT focus shockwave iskuaalto hoidot tehostavat ja mahdollistavat kudosten haasteellisen uudisrakennus–ja kypsymisvaiheen toteutumisen ja terveen normaalirakenteisen kudoksen muodostumisen.

Ana Alvesin 2021 tutkimuksessa vaurioituneen jänteen uudisrakentumisen fibroblastien riittävien määrien ja vetolujuussuunnan mukaisesti oli tapahtunut vasta 120 päivän kuluttua (4kk) ESWT hoidon aloituksen jälkeen. Tulos 494.5 fibroblastia/mm2 voidaan pitää normaalin vetolujan jänteen rasituksensietokyvyn kestävänä arvona (normaali rasituksen kestoa kestävä jänne 459 fibroplastia/mm2, jota voidaan harjoittaa aktiivisesti). (Effects of extracorporeal shock wave treatment on equine tendon healing. 2021. Ana Alves yms.) Kokonaisuudessaan uudisrakennus–ja kypsymisvaihe jänteellä voi jopa kestää kaksi vuotta.

Haasteena kudoksen normalisoitumiseen on liiallisen rasituksen ylläpitämä tulehdustila kudoksessa, joka pyrkii aktiivisesti uudisrakentumaan. Monesti kudoksien paraneminen jää kesken tähän vaiheeseen tulehdustekijöiden vuoksi ja kudoksista rakentuu alhaisen vetolujuuden, elastisuuden ja toistorasituksen kestävää kudosta. Vamman uusiutumisaste on myös silloin korkea.

ESWT focus shockwave iskuaaltohoidot laskevat tehokkaasti tulehdustekijöitä ja järjestävät kollageenikuituja vetolujuudeltaan samansuuntaiseksi, tutkimusten mukaan yhdellä hoidolla jopa kuuden viikon ajaksi sekä jänteen biologisen aktiivisen kudoksen paranemisen aikaikkunan sulkeuduttua 3-4 kuukauden kuluttua vammasta kiihdyttäen laadullista kudoksen uudisrakennuksen paranemista jopa 90 ja 120 päivän jälkeen ESWT hoidoista. (Effects of extracorporeal shock wave treatment on equine tendon healing. 2021. Ana Alves yms.) Tämä on yksi tärkeä tekijä mikä mahdollistaa ESWT focus shockwave hoidoilla uudisrakennus- ja kypsymisvaiheen ylläpidon laadukkaan aktiivisena. (Inflammatory mediators are potential biomarkers for extraporeal shockwave therapy in horses. 2019. Jinwen Chen yms.).

Enemmän käytössä olevat säteittäiset radiaaliset paineaaltolaitteet (kutsutaan virheellisesti fysiikanlakien mukaan myös shockwave laitteiksi) hoitavat vain laajasti pintakudoksia. Radiaaliset säteittäiset paineilmalaitteet eivät tuota ns. iskupulssia ja ovat täten virheellisesti rinnastettuja alkuperäisiin varsinaisiin focusoiviin shockwave iskuaaltolaitteisiin (ESWT).

Jo olemassa olevista laitehoidoista yleisin laite ja hoitomuoto on Suomessa radiaalisen paineaaltolaitteen käyttö hoitotilanteissa niin ihmisillä kuin eläimilläkin. Tämän vuoksi haluan avata sinulle lyhyen vertauksen ESWT focusoivan iskuaallon ja radiaalisen paineaallon hoitolaitteiden eroista.

Pidän tärkeänä, että sinä tiedostat näiden kahden laitteen teknologiset erot, koska kyseessä on kaksi täysin erilaisella teknologialla muodostunutta aaltoa ja siten myös laitetta. Laitteiden toimintamekanismit ja -tekniikat sekä hoitomahdollisuudet että sovellettavuudet eroavat toisistaan monintavoin.

ESWT focus shockwave iskuaaltoimpulssihoidoilla tavoitetaan korkealla energialla kudokset aina 12,5cm syvyydeltä kuin radiaalisella säteittäisellä painelaitteella energiatasot pysähtyvät pintakudokseen pysyen tehoiltaan voimakkuutena samantasoisena myös syvemmässä kudoksessa. Tämän vuoksi, kun radiaalisen painelaitteen kudoksessa etenevä voimakkuus ei kasva, ei myöskään paineilma kykene kuin maximitehoilla ulottumaan 3,5-5cm syvyyteen asti. Säteittäinen paineaalto on levinnyt noin 1,5cm syvyys kohdalla laajalle hoitoalueelle, mikä viittaa vahvasti pintarakenteiden käsittelyyn.

Focusoiva shockwave tuottaa akustisia matalan taajuuden ja suuren amblitudin puristus iskuaaltoja, jotka siirtävät energiaa esim. Ukkosen ääni salaman välähdyksen jälkeen tai äänivallin rikkova lentokone/räjähdys, joka aiheuttaa tapahtuman jälkeen kuuluvan pamauksen ja voi johtaa lasin rikkoutumiseen jopa kaukaisilla alueilla.

Radiaalinen shockwave ei tuota iskupulssia (säteittäisten paineaaltojen nousuaika ja maksimipaine ovat paljon pienemmät), mutta sillä voidaan saavuttaa kavitaation myötä välillisiä positiivisia vaikutuksia myös syvemmälle kudoksiin max 5cm.

Koska radiaalinen paineaalto ei tuota iskuaaltoa ja toimii mekaanisesti se ei kykene läpäisemään myöskään luukudosta. Kun paineaalto kohtaa luukudoksen se pysähtyy ja aalto törmää mekanisesti ja tiheään toistuvasti (5-21hz) luuhun. Silloin se alkaa hakkaamaan mekaanisesti luuta, joka aiheuttaa kohtuu kovaa tai sietämätöntä kipua. Radiaalinen paineaalto ei sovellu kovan kivun vuoksi luukudoksen eikä luun läheisyyteen olevien kudosten kuten luu-jänneliitosten hoitoon. Radiaalisella paineaalto teknologialla ollaan ihmisten hoitotyössä saatu hyviä hoitotuloksia jännerunkojen ja lihaksiston hoitotyössä, mutta ei kivuttomasti.

Radiaaliset paineaaltohoidot ovat hoitotilanteessa kivuliaampia mekaanisen teknologian vuoksi kuin ESWT focusoivat shockwave iskuaaltohoidot. Varsinaisesta shockwave iskuaaltolaitteesta voidaan puhua vain silloin kuin puhutaan ESWT Focus shockwave laitteesta.

Tästä eteenpäin tekstini tulee keskittymään vain ESWT focus shockwave iskuaaltohoitoihin. Hoitoihin liittyvät solubiologiset tapahtumat ja niiden ymmärtäminen molekyylitasolla eivät ole helppoa alan asiantuntijoillekaan. Tulkinnallisesta vaikeudesta huolimatta pyrin tuomaan sinulle joitakin tutkimuksia, joissa viittaan solutason muutoksiin. ESWT on vaikutuksiltaan solutason focus shockwave laite.

Olen kerännyt sinulle muutamia lääketieteellisiä tutkimuksia, jotta sinulla on mahdollisuus ymmärtää ESWT focus shockwave laitteen vaikutusmekanismeja. Lyhyen ja selkokielisemmän yhteenvedon löydät tämän julkaisun lopussa olevasta linkistä.

Ensimmäinen focus shockwave laitteeni on ollut Chattanoogan extracorporeal focus shockwave laite, joka on ollut minulla nyt päivittäisessä käytössä 11/2021 lähtien ja se on tällä hetkellä Chattanoogan kymmenes ESWT laite Suomessa. Toisen ESWT extracorporeal focus shockwave iskuaaltolaitteen hankinnan tein lähinnä hevosten hoitotyöhön (Storzin Medical VETESWT) 04/2023, tämä kyseinen Storzin laite on Suomessa ensimmäinen.

Focusoivat shockwave hoidot ovat tunnettuja jo 1980- luvulta lähtien. Ensimmäiset hevoset hoidettiin Yhdysvalloissa focus shockwave iskuaaltolaitteilla 1997. Chattanoogan ESWT shockwave laitteet ovat saapuneet Suomeen vasta 2018 lähtien. Alun perin ESWT focus shockwave laitteet (litroskopiat, korkean energian focus) kehiteltiin munuaiskivien murskaamiseen. Kyseinen Chattanoogan Intelect ESWT focus shockwave (matalan ja keskitason energiat) laite on uusinta teknologiaa, joka on kehitelty fysioterapeuttien käyttöön tarkoitetuksi. Tällä tarkoitan, että laitteen maximi tehoillakaan ei voida aikaansaada kudosvaurioita eikä murskata munuaiskiviä. Hoitotehot Chattanoogan ESWT shockwave laitteessa ovat tiheystehoiltaan 0.01-0,55mJ/mm2. Eläinten Storzin VETESWT 0.01mJ - 0.35mJ/mm2. Tutkitusti kudosvauriota saadaan aikaiseksi vasta energian tiheystehoilla 0,6mJ/mm2 (litroskopia focus shockwave).

ESWT Extracorporeal focusoiva shockwave iskuaaltolaite luokitellaan tiheystehojen mukaan seuraavasti: matalat tehot <0.08mJ/mm2, keskitason tehot<0.28mJ/mm2 ja korkeat tehot <0.60mJ/mm2.(Rompe yms. 1998 DOSE-related effects of shock waves on rabbit tendon achillis. A. Sonographic and histological study).

Tarkasti syvälle kohdennettu (focusoitu) 30mm hoitoalue 5mm leveydellä varmistaa, että syväkohdealuetta käsitellään turvallisesti, tarkasti, tehokkaasti ja luotettavasti. ESWT focus shockwave hoitojen tehokkuus ja hoitovaikutukset ovat todistettuja lukuisilla lääketieteellisillä laadullisilla solutason ja biokemian tutkimuksilla.

ISMST (International Society For Medical Shockwave Treatment) ohjeistaa, että ESWT focus shockwave laitteiden käyttöä ei saa kohdistaa suoraan sikiölle tai pahanlaatuisten kasvainten sairastuneille kudosalueille. Lisäksi hoitoa ei voi antaa vakavaa verenvuototautia (DIC) sairastaville verenvuototaipumuksen vuoksi. Muutoin ESWT shockwave laitteet ovat turvallisia ammattilaisten käyttäminä.

Tällä uudella Chattanoogan ESWT focus shockwave iskuaaltohoidoilla saadaan apua jänteiden, nivelten, luuston rustojen, verisuonien, hermokudoksen, arpikudosten, haavojen, lymfakierron, lihasten ja haasteellisten kipujen ja kudosvaurioiden hoidossa. Tietyt patologiset kudokselliset muutokset jänteissä, nivelsiteissä, lihaksissa, nivelkapseleissa ja luissa ovat toisin sanoen kivun alkuperäisiä syytekijöitä. Tällä loistavalla hoitomenetelmällä pystytään vaikuttamaan aina solutasolle asti ja kohdistamaan hoitovaikutukset juurikin kivun aiheuttajiin.

Tutkimuksilla on todettu, että faskia solut reagoivat ESWT focus shockwave hoitoon säätelemällä ja uudelleen muotoilemalla solun ulkoisen matriisin muodostumista. Tutkimuksessa todettiin alkaen tunnin kuluttua ESWT focus shockwavehoidosta hyalyronin, kollagen-I ja kollagen-III vapautumisen ja lisääntymisen neljän tunnin kohdalla ja pysyneen ylläpidossa 24 tunnin kohdalla. (Immediate effects of extracorporeal shock wave therapy in fascial fibroblast: An in vitro study. 2022. Carmelo Pirri yms.)

Kollageeni-I esiintyy mm. ihossa, luissa, erilaisissa kapseleissa(nivel, jänneluuliitokset), jänteissä ja faskioissa. Vaikuttaen kudosten mekaaniseen lujuuteen.

Kollageeni-III esiintyy sisäelimissä ja ihossa. Se on ratkaisevan tärkeä liittyen kollageeni-I fibrillogeneesiin ja normaalin sydämen ja verisuonten kehitykselle ja normaalille toimintakyvylle (Xiu Liu yms. 1997. Type III collagen is crucial for collagen I fibrillogenesis and for normal cardiovascular development).

Focusoivan shockwave iskuaaltolaitteen hoitotaajuudet ovat tarkoitettu syvien kudosten hoitoihin, taajuudet vaihtelevat 1hz-8hz välillä. Perushoitotaajuudet joita käytetään ovat 4-8hz. Hoitovaikutukset alkavat heti hoidon aikana ja jatkuvat erittäin aktiivisina jopa useiden viikkojen verran. ESWT focus shockwave on tehokas ja turvallinen vaihtoehto nivelten kortisonihoidoille, kirurgisille operaatioille ja kipulääkkeille.

Sivuvaikutuksena voi olla hoidosta parin päivän aikana lievät tuntemukset hoitoalueella, jotka liittyvät kudosten normaaliin aktivoituneeseen paranemisprosessiin. Tämä on normaali kudosten reaktio muutoinkin erilaisiin kudoksen paranemisprosessiin vaikuttaviin hoitomenetelmiin. ESWT focus sockwave hoidoista puhutaankin, että ne ovat vaikutuksiltaan nopeita, tehokkaita ja ne eivät tuota sivuvaikutuksia.

Yksi hoitokerta on ajallisesti lyhyt, vain 15-30 minuuttia. Suuremmalla ja kohdennetulla teholla saavutetaan syvien kudosten tarkkarajainen laadukkaampi ja tehokkaampi hoito, joka on mahdollista Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT)- focus shockwave menetelmällä.

Sylinterimäinen aalto syntyy veden alla käsikappaleen eli hoitopään sisällä. Tämä aalto keskittyy heijastimen läpi ja välittyy kudokseen radioakustisesti ja elektromangneettisesti kulkien ääntä nopeammin. Akustisen ja korkeaenergisen ääniaallon sekä korkeatehoisen iskuaallon monimuotoinen elektromangneettinen impulssi yhdistelmä menee 5mm levyisellä alueella vaikuttaen aina 12,5cm syvyyteen asti.

Iskuaallot kulkevat lähes muuttumattomina nesteisen ja siten kehon pehmytkudosten läpi. Kun iskuaalto saapuu kudokseen, se heijastuu, taittuu, välittyy ja hajoaa. Kudoksen rakenteen muuttuessa osa iskuaaltoenergiasta vapautuu ja muodostaa puristus- ja leikkauskuormia kudoksien pintaa suuremmalla impedenssillä. Tämä nopea vuorovaikutus puristus– ja leikkausvoimien välillä johtaa siihen, mitä yleisesti kutsutaan kavitaatioksi. Kavitaatio tapahtuu kudosten rajapinnoilla, missä kudosrakenteen koostumus ja muoto muuttuvat.

Hoitosyvyyttä säädellään erilaisilla kohdistin päillä. Focusoitu energia alueen suurin keskittymä voi olla 1,5cm, 3cm tai 5cm syvyydessä. Varsinaista polttopistettä focusointi ei tuota, koska focusoiva energia keskittyy aina 3cm syvyys mitassa ja 5mm leveydellä, jonka keskiosassa on suurin focus alue. Kavitaatio ns. tuhoavat vaikutukset kumuloituvat, koska focusaatio ei saavuta ns. yhden pisteen hoitoaluetta (Rompe 1998).

Iskuaallot myöhäisempi alhaisempi paineen osa (veto vaihe) aiheuttaa kavitaatiota. Tämä korkeatehoinen paineaalto kohdistuu kavitaation muodossa solutasolle aktivoiden solujen toimintaa ja lisäten erilaisten kemiallisten aineiden reaktioita (mekanotransduktion). Iskuaallon positiivinen vaikutus luun paranemisen edistämiseen on osoitettu eläinkokeissa sekä akuutissa murtumassa että kroonisissa luiden yhteenliittymättömyydessä ( Jai-Hong Cheng 2015 Biological mechanism of shockwave in bone).

Iskuaallon aikana solujen pinnalla olevat paineeseen reagoivat mekanismit (mekanoreseptorit) välittävät tietoa selkäytimeen ja aivoille. Tämä reitti toimii myös kipua lievittävänä mekanismina. Tutkimukset ovat osoittaneet, että yhtäjaksoinen kivun lievitys ihmisillä on kestoltaan jopa kaksi vuorokautta ja eläimillä neljä vuorokautta. (Extracorporeal Shock Wave Therapy in Horses: What We Know. 2016. Scott R. McClure).

Lisäksi ESWT focus shockwave toimii diagnostisena apuvälineenä löytäen solutason patologiset ongelmat, tulehdukset, kivut ja triggerpisteet. Tästä esimerkkinä mainitsen jännevauriot. Kun iskuaallolla hoidetaan jännevauriota, lievä epämiellyttävä ja ohimenevä kipureaktio kertoo vaurion sijainnin. Terveet kudokset ja jänteet ovat aina kivuttomia, eivätkä reagoi iskuaaltoon hoidon aikana minkäänasteisella kipukokemuksella. Jännevaurioiden hoidossa ESWT focus shockwave saa aikaa lisääntyneen kantasolutuotannon, joka on yksi tärkeä jänteiden uudisrakennusaine.

Jännehoitojen jälkeen on tärkeää välttää voimakasta rasitusta vähintään 48 tunnin ajan (turvaohje ihmisille), koska jänteen paraneminen on silloin aktiivisesti käynnissä ja jänteen ylirasitus voi aiheuttaa mikrovaurioita. ESWT focus shockwave poistaa tehokkaasti kivuntunteen jänteestä ja myös ns. kipusuojamekanismin toiminnan, tämän vuoksi onkin tärkeää suojata jänne maximitreeneiltä kahdeksi vuorokaudeksi hoidon jälkeen, jotta jänteeseen ei tule lisävaurioita. Muutoinkin on hyvä rajoittaa toistorasitusta jännealueelle kahden vuorokauden ajaksi, jotta rasitus ei lisää hoitoalueen tulehdustekijöitä.

Jänteen uudelleen rakentuminen vahvaksi vetolujuudeltaan vaatii myös kohtalaista kuormittamista, jonka ESWT focus shockwave hoidot mahdollistavat. Parin vuorokauden jälkeen hoidosta tulee jänteen kuormitusta lisätä asteittain, mutta kuitenkin mahdollisimman kivuttomasti (ohje ihmisille). Rompe & kumppanit (exccentric loading versus eccentric loading plus shock-wave for midportion achilles tendinopathy: A randomized controlled trial) totesivat jo vuonna 2008, että akillesjännevaurion ESWT shockwave hoito oli tehokkainta yhdessä siihen liitetyn liikeharjoitteiden kanssa.

Hoidon aikana sinä voit tuntea erilaisia ohimeneviä eriasteisia kiputuntemuksia, mutta ne ovat vain ohimeneviä. Ensimmäinen hoitokerta aikaansaa sinulle enemmän tuntemuksia, koska kudosvaurioiden paranemisprosessi aktivoidaan ensimmäistä kertaa. Hoitotehoja voi kuitenkin säätää myös niin (nanoenergiat), että hoito on kivutonta ja silti hoidon tehokkuus kivun lievitykseen ja kudosten paranemiseen säilyvät.

Gerdesmeyer ja kumppanit (extraporeal shock wave therapy for the treatment of cronic calcifying tendonitis of the rotator cuff:a randomized controlled trial) totesivat tutkimuksissa vuonna 2003, että kalkkijänteen liuotus oli tehokkainta tiheystehoilla 0,32mJ/mm2 kuin 0,08mJ/mm2 alhaisemmilla tehoilla. Mutta he totesivat myös, että tiheystehoilla 0,08mJ/mm2 pystyttiin liuottamaan kalkkia jänteistä. Iskumääriä tarvittiin vain enemmän hoito alueelle, jotta saavutettiin myös matalammilla tehoilla energeettisesti vastaavat kokonaisenergiat kuin oli saavutettu tutkimuksen isoimmilla energiatiheyksillä. Tämä tieto mahdollistaa sinulle kivuliaiden kalkkikertymien liuottamisen jo pienilläkin tiheystehoilla ja matalammalla hoidon aikaisella kivun tuntemuksella. Kalkin liotus perustuu tehokkaaseen lymfa kierron aktivointiin, jonka voi saavuttaa jo nanoenergioilla 0.01mJ/mm2. Samalla hoito uudisrakentaa lymfaverkostoa, jotka poistavat kalkkikertymät tehokkaammin.

Kokonaisuudessaan hyviin hoitotuloksiin vaaditaan hoitokertoja vain muutamia, 4-7 kertaa, jonka jälkeen hoidossa pidetään pidempi tauko ja annetaan kudoksille mahdollisuus tehokkaaseen parantumiseen. Tauon aikana sinun on hyvä tehostaa liikeharjoitteita ja nostaa kuormitustasoa.

Kun kudokset uudisrakentuvat ovat ne vielä rakenteeltaan epäkypsiä, vetolujuudeltaan heikkoja ja rasituksen sietokyvyltään alhaisia. Tässä vaiheessa kudoksen ylirasittuminen on yleistä. Liiallinen kuormitus lisää kudoksen tulehdustekijöitä, jotka pysäyttävät kudoksen uudisrakennusvaiheen ja kudoksessa jää lopulta heikompi.

Tähän kudoksen lopulliseen uudisrakennus- ja kypsymisvaiheeseen ESWT focus shockwave iskuaalto laitehoidot toimivat erinomaisesti. Ne vähentävät mm. tulehdustekijöitä ja ylläpitävät kudoksen kypsymisvaihetta kohti elastista, vetolujaa ja kuormituskestävää normaalirakenteisen kudoksen uudismuodostusta. Kudoksen rakenteesta riippuen tämä uudisrakennusvaihe on aktiivisimmallaan 6-8 viikon jälkeen vauriosta. Koko uudisrakennus voi kuitenkin kestää jopa kaksi vuotta

Aktiivin (4-6 kertaa) ESWT focus shockwave hoitojakson jälkeen, kun on annettua aikaa tehokkaalle paranemisprosessille noin kuukauden verran. Tämän ajanjakson jälkeen kudosvaurioiden paranemistilanne tarkistetaan uudelleen ja tarvittaessa uusitaan hoito 2-6 kertaa.

Akuutin vaiheen hoitoväleiksi suositellaan 5-10 päivää. Krooniset oireet vaativat pidemmän hoitovälin kuin akuutit oireistot. Myöhemmin kudoksen uudisrakennuksen ja tulehdusta laskevana ylläpitohoitona toimii 4-8 viikon välein annettu ESWT aktivaatio.

ESWT focus shockwave hoidot ovat tehokkaita ja nopeasti toteutettavia. Lisäksi ne mahdollistavat nousujohteisin turvallisen harjoittelun. Hoidoilla on mahdollisuus uudisrakentaa rasitusta kestäviä kudoksia ja ennaltaehkäistä uusien rasitusvammojen syntymistä. Tämä mahdollistaa sinun paluusi mahdollisimman nopeasti harrastusten, töiden tai aktiiviurheilun pariin.

Työssäni käytän ESWT laitetta päivittäin lievittämään kipuja, rentouttamaan ja aktivoimaan lihaksia sekä aktivoimaan että tehostamaan. kudosten paranemisprosesseja. Ennen manuaalista terapiaa ESWT on toimiva esihoitona, mahdollistaen paremmat nivelten liikelaajuudet ja hermokudoksien elastisuuden. Näin manuaalinenkin terapia menee helpommin syvemmälle kudoksiin ja on tehokkaampaa. Teen aina ESWT focus shockwave hoidon jälkeen aivokalvoja ja selkäydinkalvoja rentouttavaa kraniaaliterapiaa, jotta keho toipuu paremmin mahdollisten kipureaktioiden jälkitiloista. Olen työssäni havainnut, että jokaisen keho on hyvin jähmettynyt ja jännittynyt keskushermoston alueelta ESWT focus shockwave hoidon jälkeen. Tämä reaktio johtunee ESWT focus shockwave laitehoidon tehokkaasta ja monivaikutteisesta kipua lievittävästä signaalista selkäydintasolle, keskushermostoon ja aivoihin.

Sinä saat apua ESWT shockwave hoidosta jos sinulla on vaurio jänteissä, lihaksissa, nivelen rakenteissa tai sinulla on muutoin vaikeaa kudosvaurioista johtuvaa kipuoireistoa, kuten CRPS (monimuotoinen kipuyhtymä). Hoidot toimivat erittäin tehokkaasti ja välittömästi kivun lievitykseen ja aktivoiden kudosvaurioiden paranemista. Kivunlievitystä on tutkittu myös hevosilla (Extracorporeal shockwave therapy raises mechanical nociceptive Threshold in horses with thoracolumbar pain. 2019. LR Trager yms.). Tutkimuksessa todettiin, että ESWT focus shockwave hoidot nostivat mekaanisten nosiseptoreiden kipukynnystä.

Koirien hoitaminen kivuttomasti ja ilman rauhoitusta on mahdollista matalilla nanoenergioilla 0.01mJ-0.03mJ/mm2. Koiria olen hoitanut 12/2021 lähtien nanoenergioilla 0.01mJ - 0.03mJ/mm2. Hevosia 4/2022 nano- ja matalilla energioilla 0.01mJ - 0.10mJ/mm2. Koirilla ja hevosilla voidaan hoitaa focus shockwave iskuaallolla lähes samoja oireistoja kuin tutkitusti ihmisilläkin. Koska solu ja siten kudos sekä kemialliset reaktiot käyttäytyvät samalla tavalla iskuaalto energian kohdatessaan kuin ihmisen solut. Lääketieteellistä tutkimustietoa ESWT focus shockwave iskuaaltohoitojen hyödyistä löytyy niin koirista kuin hevosistakin sekä muista eläimistä.

Chattanoogan ESWT focus shockwave ja Stork Medical VETESWT focus shockwave hoidot ovat Suomessa saatavilla tällä hetkellä Eläinfysioterapian tukihoitoina ja ilman tarvetta hoidon aikaiseen rauhoitukseen vain Kranio Fysiosta. Hevoset hoidan tallikäynteinä. Tutkittuani ESWT saatavuutta yleisesti Suomessa, saatavuus oli hyvin vähäistä. Suurin osa shockwave hoidoista eläintenparissa toteutetaan edelleen radiaalisella paineaalto laitteella.


Kyynärnivelen luustokipujen kivunlievitykseen ja tulehduksen vähentämiseen. Kyynärnivelen sisäisten rakenteiden solutason uudisrakentumisen aktivaatiota.

ESWT edistää erilaisia solujen biologisia vasteita, kuten solujen lisääntymistä, regeneraatiota (uusiutumista) ja solumigraatiota. Soluissa keskeistä kudosten kehittymisessä tapahtuvaa prosessia kutsutaan migraatioksi (migraatio = solujen normaalia liikkumiskykyä kudoksista), joka liittyy kudosten, hermoston ja haavojen paranemiseen ja puolustusjärjestelmämme vahvuuteen. Haavan umpeutuminen on seurausta solujen migraatiosta. Puolustusjärjestelmämme (immuniteettijärjestelmä) käyttää solujen liikkuvuutta (migraatiota) lähettämään valkosoluja infektiokohtiin puolustamaan kehoa taudinaiheuttajia vastaan. Etenkin hermoston uudelleen rakentumisen aikana solujen migraatio (liikkuvuus) on erittäin tärkeää. Kudosten uudistuminen (regeneraatio) vaatii myös solujen migraatiota.

Kathryn Seabaugh yms. 2017 (Extracorporeal shockwave therapy increased growth factor release from equine planet-rich plasma in vitro) totesivat tutkimustuloksissa ESWT focus shockwave iskuaaltohoitojen lisäävän kasvutekijä TGF-B1, joka suorittaa monia solutoimintoja. Se osallistuu solujen kasvuun, lisääntymiseen, erilaistumiseen ja apoptoosin säätelyyn. Apoptoosi ei aiheuta tulehdusta ja sillä on myös keskeinen merkitys immuunipuolustuksessa. Vaurioituneet tai virusten infektoimat solut saadaan apoptoosin avulla tuhottua. Kasvutekijöiden aktivointi johtaa kudosten paranemiseen.

Monet hevosten raajojen alaosiin vaikuttavat haavat paranevat hitaasti, mikä altistaa haavoja infektioille ja alla olevan kudoksen rappeutumiselle. Haavan paranemisprosessin kyvyttömyys edetä kehittää usein liiallista arpikudosta. Haavojen paranemiseen ESWT focus shockwave iskuaalto laitehoidot ovat toimineet haavoja tehokkaasti uudisrakentaen mekaanisen tranduktion kautta pehmentäen arpikudosten rakennetta ja vähentäen runsasrakeista (granulaatiota) kudosta. Haavoista on tullut rakenteellisesti elastisempia ja toiminnallisempia kudostasoltaan. Tämä on mahdollistanut nopeamman paluun treeni kautta takaisin kilpaurheiluun. (Andrea Silveira 2010 Effects of unfocused extracorporeal shock wave therapy on healing of wounds of the distal portin of the forelimb in horses). Andrean tutkimus on tehty litroskopialla, mutta 0,11mJ/mm2 energioilla, jotka vastaavat focusoivan laitteen energiatasoja.

ESWT focus shockwave tehostaa kudosten kantasolujen uusiutumista myös mesenkymaalisten Stroomasolujen eli MSC:t kantasolujen erittämien tekijöiden kautta. Kantasolut tehostavat kudosten uusiutumista, stimuloivat solujen lisääntymistä ja erilaistuvat sekä vähentävät tulehdus- ja immuunireaktioita. Kliinisesti näiden kahden hoidon, kantasoluhoito ja ESWT focus shockwave yhdistelmää on käytetty hevosten jänne- ja nivelsidevaurioiden hoitona.

Salcedo-Jimènez ja kumppaneiden 2020 (extracorporeal shock wave therapy enhances the in vitro metabolic activity and differentiation of equine umbilical cord blood mesenchymal stromal cells) tutkimuksessa osoitettiin, että hevosen napanuoraveren MSC:t kantasolut reagoivat ESWT focus shockwave stimulaatioon erilaistumalla ja lisääntymällä. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että iskuaallolla käsiteltyjen solujen metabolinen (aineenvaihdunnallinen) aktiivisuus lisääntyi.

Koirien omistajat ovat havainneet tekemäni ESWT hoitojen vaikuttavan niin, että koirilla käytännössä metabolisen aktivaation lisääntyminen ESWT shockwave hoitojen jälkeen on näyttäytynyt lisääntyneenä juomisen tarpeena ja kiihtyneenä suoliston ja virtsarakon toimintana 2-4 päivää hoidon jälkeen.

MSC:t ovat luuytimen mesenkymaalisia kantasoluja, jotka voivat valmistaa erilaisia soluja erilaistumalla luustokudoksiimme kuuluviin soluihin. Ne voivat erilaistua vaikkapa luu-, rusto tai rasvasoluiksi. Kun rustokudos vaurioituu on sen kyky ja mahdollisuudet itsenäiseen uudistumiseen erittäin rajallisia. Toisin sanoen ESWT focus shockwave hoidoilla on vaikutusta kantasolujen tuotantoon ja solujen erilaistumiseen. Tämä vaikuttaa positiivisesti luuston ja rustokudoksen uudelleen rakentumiseen. Kun rustokudoksen kasvu on päättynyt, ei rustokudoksessa ole rakenteellisesti sellaisia rustosoluja, jotka kykenisivät itsenäisesti jakautumaan. Salcedo-Jimènez ja kumppaneiden 2020 tutkimuksen perusteella voidaan suoraan päätellä, että ESWT focus shockwave iskuaaltohoidoilla voidaan aktivoida rustokudoksen ja luuston uudisrakentumista. Edellä mainittuja luuytimen MSC:t kantasoluja hyödynnetään jo lääketieteellisissä kantasoluhoidoissa. (Extracorporeal shockwave therapy promotes chondrogenesis in cartilage tissue engineering: A hypothesis based on previous evidence. 2016. Qiaodan Ji, Chengqi He).

Hevosilla tehdyissä ESWT focus shockwave tutkimuksissa on havaittu jänteiden uudistumiseen liittyen kollageenifibriinien lisääntymistä, ne luovat kudokselle vetolujuutta. Samassa tutkimuksessa todettiin, että kollageenifibrillit lisäsivät proteoglykaanien kertymistä jännealueelle. Proteoglykaaneja esiintyy soluväliaineessa, solukalvolla ja solunsisäisissä tiloissa. Ne sitovat vettä ja vastaavat kimmoisuus ominaisuuksista. Tunnetuin proteoglykaani on rustokudoksen aggrekaani. Kollageenit ja aggrekaanit toimivat tiiviissä yhteistyössä mukautuen ruston sisäisiin paineisiin ja ylläpitäen rustokudoksen elastisuutta ja vaikuttaen näin nivelten kuormittumiseen. Ne toimivat toistensa vastavoimina. Saman kollageenifibriinien lisääntymisen ja yhteyden proteoglykaanien kertymisen mekanismin on todennut hevosilla tohtori MC Clure Iowan osavaltion yliopiston tutkimuksessa, jossa hän totesi myös, että hevosen kivutonjakso ESWT shockwave paineaaltohoidon jälkeen on yhtäjaksoisesti neljä vuorokautta. Tämän vuoksi ESWT focus shockwave iskuaalto hoitojen jälkeen on hevosella hyvä pitää taukoa kaikesta rasituksesta 4-6 päivää. Hevosilla on dopingsääntö, joka on 10vrk:n kilpailukielto shockwave hoidon jälkeen.

Jessica Dahlberg yms. 2006 (Force platform evaluation of lameness severity following extracorporeal shock wave therapy in horses with unilateral forelimb lameness) totesivat tutkimuksissaan, että ESWT focus Shockwave iskuaaltohoidot vievät ontuvuuden pois kahden vuorokauden ajaksi. Paikallispuudutuksen ja ESWT hoitojen avulla saatiin molemmissa ryhmissä pystytason mitatut huippuvoimat kahden päivän jälkeen hoidoista lähes samantasoisiksi. Tämä oli mahdollista ainoastaan molempien menetelmien kipua poistavalla mekanismilla.

Bosch ja kumppanit totesivat 2007 (effect of extracorporeal shock wave therapy on the biomecanical composition and metabolic activity of tenocytes in normal tendinous structures in ponies), että kolmen tunnin kuluttua ESWT focus shockwave käsittelyn jälkeen glycosaminoglycan (GAG) ja proteenisynteesi jänteissä lisääntyivät (P<0,05). Biomekaanisesti hajotetun kollageenin taso nousi kolme tuntia käsittelyn jälkeen (P<0.05). Edellä mainitut synteesit vähenivät kaikki 6 viikkoa hoidon jälkeen. GAG.t suorittavat erilaisia biologisia ja vuorovaikutuksellisia tehtäviä solunulkopuolella ja solunsisäisesti. Ne antavat kudokselle voitelevia ja iskunvaimentavia ominaisuuksia. Niiden toiminta laukaistaan pääasiassa vuorovaikutuksista useiden proteiinien kanssa. Yksi tunnetuin GAG on hyaluronihappo. GAG vaikuttaa ruston kykyyn ylläpitää painetta siihen kohdistuvan kuormituksen aikana.

Raportoituja tutkimusraportteja löytyy GAG;sta ja sen käytöstä rappeutuvien nivelhäiriöiden hoidossa hevosilla. Betancur ja kumppanit osoittivat tutkimuksilla, että GAG:lla on tärkeä rooli liittyen biomateriaalien valmistuksessa aivokudoksen uudelleen rakentumisen yhteydessä. Tutkimukset ovat, jopa havainneet GAG:t lupaaviksi kohdennettujen lääkkeiden toimittajiksi, erityisesti tämä havainto on tehty syöpälääkkeiden kohdennetussa toimituksessa. GAG:t ovatkin tärkeässä roolissa useissa erilaisissa sairauksissa ja ovat edelleen tärkeä ja olennainen tutkinnallinen lähde lääkekehitystutkimuksissa. Viittaamani Bosch ja kumppanien tutkimuksen löydökset tukevat ESWT focus shockwave iskuaaltojen jänteisiin kohdistuvaa ja parantavaa uudelleen rakentumisen prosessia ja sen tehokasta aktivoitumista.


Nivelrikon, nivelten tulehdusten tai nivelen sisäisten jännevaurioiden sekä kalkkikertymien hoitoon. Hoito annetaan nivelen sisään monesta erisuunnasta, jotta koko nivelen sisäinen rakenne tulee hoidettua tarkkarajaisesti ja riittävän laajalta alueelta.

Koiria hoitaessani hoitokriteereinä ovat olleet erilaiset esim. kudosvauriot (jänne, lihasvammat), haavaumat, kiputilat (nivelrikko), lonkka dysplasia, murtumien ja hermovammojen tai leikkauksien jälkitilat. Eläinfysioterapeuttina arvioin ja tutkin aina ennen hoitoa koko koiran kokonaistilanteen. Hoitotehot ovat olleet alhaisia erittäin matalia, mutta silti tehokkaita ja kivuttomia.

Tutkimusten mukaan solutason positiiviset reaktiot ja kivunlievitys alkavat jo energiatasoilta 0.01mJ/mm2. Työskentelenkin eläinten kanssa nanoenergioilla 0.01-0,03mJ/mm2, koska ne ovat eläimille kivuttomia. Iskuaaltojen hoitoalue kohtaiset kokonaismäärät ovat vaihdelleet 500-2000 iskun välillä. Yhdellä hoitokerralla voidaan antaa kokonaisiskujen määräksi, jos hoito kohteita on useita, aina 5000-8000 iskuun asti. Eläimen koko ja terveys määrittelevät myös kokonaisiskujen määrän.

Matalat mutta, tehokkaat nanoenergiat (0.01mJ /mm2) ovat saaneet hyviä hoitotuloksia jänteiden tendipatioihin, tulehduksiin, revähdyksiin, jännekalkkeihin, bursiitteihin, niveltulehduksiin jne. Tulokset ennen hoitoa ja hoidon jälkeen (6-10 viikkoa ensimmäisen hoidon aloittamisesta) on tehty eläinlääkärin alku-ja loppu ultrauksilla. Nämä huomiot on tehty koirilla.


Syvien nivelten rakenteet saavutetaan tehokkaasti lonkan alueelta. Hoito soveltuu lonkkanivel en tulehduksiin, lonkkaniveltä ympäröivien rakenne vaurioiden uudelleen rakentamiseen ja myös lonkka dysplasia hoitoon. Hoito alentaa mm. tulehdustekijöitä ja lievittää kipuja mahdollistaen kivuttoman liikeradan.


Olkanivelen rasitus- ja vammaperäiset jänne- ja lihasrunkojen vammat ovat yleisiä harrastus- ja urheilukoirilla. Tehokkaat shockwave hoidot annetaan ilman rauhoituksen tarvetta kivuttomasti nanoenergioilla.


Syvien rakenteiden, kuten SI-nivelen ja hermoston alueen kivunlievitys ja kudosten uudisrakennus on mahdollista hoitaa syvälle kohdistuvalla focusoivalla iskuaaltohoidoilla.


Vain focusoivalla shockwave iskuaaltolaitteella on mahdollista hoitaa varpaiden jänne- ja luuvaurioita sekä kynsien uudisrakennusta.

Käytännön nanoenergioiden hoitotulokseni tukevat vahvasti sitä käsitystä, että merkittävintä tehokkaalla focusoivalla shockwave iskuaalto laitteella on tehdä riittävästi iskuja, jotka aikaansaavat kudoksiin pehmeää kavitaatiota. Kudoksiin ladattavilla suurilla energioilla ei ole käytännössä niinkään paljoa merkitystä, mitä tutkimukset ovat jossain määrin toisin todenneet...

ESWT focus shockwave laitteen tehokkuuden vuoksi monesti 0.01mJ/mm2 on jo riittävä koiralle lievittämään kipuja ja aktivoimaan kudosten paranemisprosesseja. Myös tutkimukset tukevat sitä, että 0.01mJ/mm2 tehot riittävät kivun lievitykseen ja kudosten aktivoinnin parantumiseen. Kyse on ”nano-energia-informaatiosta”, kun paineaalto tekee nopean kavitaation solukalvojen lävitse, josta välittyy biokemiallista tietoa soluille eteenpäin ja koko kehon toimintajärjestelmälle. Nano-energioilla työskentely mahdollistaa eläinten kivuttomat ESWT focus shockwave hoidot ilman hoidon aikaista rauhoituksen tarvetta.


Kuva koiran akillesjänteestä ennen ja jälkeen ESWT focusoivan shockwave iskuaaltolaitteen hoidoista. Kalkkikertymä poistuneet nanoenergioilla 0.01mJ/mm2.


Focus shockwave hoidoilla on mahdollista kynsiluun uudiskasvun tehostaminen ja kynnen rakenteen normalisoituminen. Oikean takajalan 2 varpaan(takajalan sisin kynsi) kynsiluu murtunut kesä 2021 koiran ollessa 3,5kk vanha. Kun kynsi alkoi kasvamaan ylöspäin epämuodostuneesti ja hitaasti otettiin Rtg 2022 kevät ja todettiin myös keskimmäisessä varvasluussa vanha murtuma, joka oli tullut yhdessä kynsiluun murtuman kanssa. Kynsiluun tyven todettiin olevan paikoillaan. Kynsi oli ohut ja hauras.

2022 yksi hoitovaihtoehto oli ollut kynsiluun amputaatio. Vapaana ollessaan koira teki pyörähdyksiä/kääntymistä mieluiten oikealle, vasemmalle tosi harvoin. Oikean takajalan yhden jalan tasapaino ja hallintakyky olivat vasenta heikompia. Laukkasi mieluiten vasenta laukkaa.

Kevät 2023 useamman kuukauden focus shockwave hoitojakson jälkeen alkoi kynnen rakenne vahvistua, paksuuntua, kynnen ydin alkoi kasvamaan ja kynsi pyrki kasvamaan normaaliin asentoonsa alaspäin. Kuvissa pinkillä taustalla olevat kuvat on otettu 18.05.2022 ja violetti taustaiset kuvat 16.06.2023.

Nano-energia arvoilla, kuten alkaen tiheysarvosta 0.01mJ/mm2 on tutkimusten mukaan ollut merkitystä solutason uudistumiseen. Vuonna 2020 Antonino Di Stefano ja kumppanit (extracorporeal shock waves increase markers of cellular proliferation in bronchial epithelium and in primary broncial fibroblasts of COPD patients) totesivat tutkiessaan ESWT focus shockwave iskuaaltojen vaikutusta solujen lisääntymiseen keuhkoahtaumatautipotilaiden (COPD) keuhkoputken epiteelissä. He totesivat, että ESWT focus shockwave iskuaaltohoidot lisäävät solujen lisääntymistä ja sidekudosfibroblastien erilaistumista. Solut kerättiiin ihmisiltä keuhkoputkibiopsioista. Solut käsiteltiin 0.03mJ/mm2 ja 500 iskupulssilla. Solun ytimestä vapautuva mRNA ja proteiinitasot lisääntyivät merkittävästi. Solujen kannalta tämä on hyvin arkista arkea ja onkin yksi elämän peruste. mRNA toimii soluissa tuiki tavallisena viestinviejänä. Seurantatutkimukset tehtiin hoidosta 4, 24, 48 ja 72 tunnin ajoilta. Tutkimus osoitti nano-energioiden merkityksen keuhkosolun uudisrakentumiseen. Vielä ei ole olemassa tutkimustietoa COPD ihmisistä, joille olisi tehty ESWT focus shockwave iskuaaltoterapiaa.

Olen käynyt kirjeenvaihtoa ESWT Int. Clinical Support Specialist Cliff Eatonin (MSC PGc MCSP SRP Cliff Eaton) kanssa. Olen tehnyt ESWT hoitojen yhteydessä mielenkiintoisia havaintoja matalilla energioilla 0.05mJ/mm2 hapenottokyvyn paranemiseen ja astman sekä koronavirusoireiden lievittymiseen. Cliff on vahvistanut tätä teoriaa viitaten ESWT focus shockwave iskuaallon biokemiallisiin tulehduksen vaikuttavien IL-1 ja IL-6 merkityksestä. Cliff on ollut yhteyshenkilöni, jolta olen tarvittaessa varmistanut hoitokäytäntöni turvallisuutta sekä hoitoperusteitani. (Jinwen Chen yms. 2019 Inflammatory mediators are potential biomarkers for extraporeal shockwave therapy in horses).

Tämä loistava uutinen toivottavasti löytää ne ihmiset, jotka ovat sairastaneet koronan tai oireilevat pitkittyneen korona oireiston kanssa päivittäin. Unohtamatta sitä tosiseikkaa kuinka paljon koronavirus tuhoaa ja muuttaa keuhkosolujen toiminnallisuutta. Ja tiedostaen, että osa keuhkojen rakenteesta solutasolla ovat soluja, jotka uudistuvat normaalisti vain kerran vuodessa.


Kirurgiselle toimenpiteelle vaihtoehtoinen hoitomenetelmä rannekanavan oireyhtymässä.

Ohessa sinulle vielä esimerkkejä mitä ESWT focus shockwave iskuaalto laitteella voi laaja alaisesti hoitaa erilaisissa oireistoissa. Se mitä voit hoitaa ihmisellä on myös mahdollista hoitaa eläimellä.

 • Jäätynyt olkapää oireisto (Frozen shoulder/adhesive capsulitis), kivun ja tulehduksen lievitys sekä liikkuvuuden ylläpitäminen/parantaminen
 • Kiertäjäkalvosin oireyhtymä; jännetulehdus, kalkkeutuneet jänteet, jännevauriot
 • (Rotator Cuff oireisto)
 • Akilles- ja patellajännevauriot ja –krooniset kipuoireyhtymät
 • Nivelten nivelpussien tulehdukset esim. nilkka, polvi, lonkka, olkapää, ranne, kyynärnivel (Bursiitit)
 • Rannekanavan ahtaumat (karpaalitunnelisyndrooma), jossa jännekalvon tulehdus ahtauttaa rannekanavaa ja puristaa hermokudosta
 • Kantaluupiikki kiputilat. Tarkoittaa kalkkikertymää, joka muodostuu tulehdusten jälkitilana lihasten kiinnityspisteisiin
 • Hermokipujen lievitys ja hermoston uudelleen rakentumisen tukeminen (Iskias oireet ja kivut)
 • Erilaiset hermovammat (Whiplash). Hermoston parempi aktivaatio ja nopeampi syvien lihasten aktivoituminen, jotka parantavat nivelten Stabiliteettia, toimintaa ja liikkeiden hallintaa (proprioseptiikka)
 • Krooninen kipuherkkyys (Allodynia), joka on tyypillistä hermovauriokivulle. Pieni vaatteen hipaisu iholla voi tuntua tuskalliselta
 • Jalkapohjan haasteelliset kiputilat ja tulehdukset (Plantaarifasciitti)
 • Polven ristisiteiden tai sivusiteiden vauriot ja osittaiset repeämät (ACL, PCL, MCL, LCL) ja näiden jänteiden uudelleen rakentuminen
 • Leikkausten arpikudoksien (vanhat ja uudet arvet) liikkuvuuksien parantaminen ja kudosten elastisuuden lisääminen. Mikä mahdollistaa paremman lihaksen aktivaation ja nivelten toimintakyvy
 • Vanhat lihasrepeämät, joihin saadaan parempaa rentoutta, voimantuottoa ja rasituksensietokykyä
 • Penikkatauti (Syndroma tibialis medialis), jossa rasituksesta tai vamman seurauksena paineistunut lihasaitio kyetään rentouttamaan ja lymfakiertoa aktivoimaan ilman kirurgista toimenpidettä
 • Nilkan ulkosyrjän kiputilat (peroneal tendinopatia)
 • Alaselän kipuoireistot, jotka voivat aiheutua spondyloosista, fasettinivelten tulehduksista, hermokudoksen oireilusta tai pienistä kudosvaurioista
 • Migreeni ja hampaiden pureskelu (Bruksismi)
 • Monimuotoisen kipuoireyhtymän lievitys (CRPS)
 • Lihasten spasmien ja kipujen hoito (Triggerpisteet, myofascialkäsittely)
 • Unettomuuden hoito; aivojen vireystilan säätelyn ja kivun lievityksen kautta
 • Erilaiset aivovammat ja niistä tulevat vireystilan säätelyn ongelmat ja kongnitiivisten taitojen vaikeus sekä hitaus
 • Stressin lievitys mm. kivun lievityksen kautta. Sekä stressi- ja rauhoittavan hermoston paremman tasapainoisen aktivaation myötä (sympaticus ja parasympaticus homeostaasi)
 • Hyppääjän ja juoksijan polvi (Osgood-Schlatter, Runner`s Knee)
 • Tennis- ja golfkyynärpää tulehdus ja kipuoireet (Lateral epicondyliitti, Medial epicondyliitti)
 • Erilaiset rasitusmurtumat esim. jalkaterä, sääri tai lonkka
 • Jalkapöydän ja päkiän hermokiputilat (Mortonin neurooma)
 • Haavojen ja palovammojen parempi paraneminen
 • Spastisiteetin purkaminen
 • Rustovauriot
 • Syvien alueiden kohdennettu hoito;
  • Kuten lonkan kiputilat reisiluun ison sarvennoisen alueella, limapussin tulehdus (bursiitti)
  • Jänteet, hermo- tai lihaskudokset, jotka ovat syvällä luussa tai luun vieressä sekä niiden kiinnityskohdat
  • Kovat kalkkikertymät jänteissä
  • Syvien haavojen paranemisen aktivointi

Kun ymmärtää sen miten ESWT focus shockwave iskuaaltolaite toimii teknologian ja käytännön tasolla, pystyy laitetta käyttämään turvallisesti hyvinkin monipuolisesti. Uusia tutkimuksia valmistuu kaiken aikaa ESWT hoidoista.

Kuten ESWT:n käytön on havaittu aktivoivan hermokudoksen regeneraatiota (uusiutumista), johon liittyy monia erilaisia biokemiallisia- ja solutapahtumia. Hoitojen on todettu vähentävän hermosolujen menetystä. ESWT:n on todettu vaikuttavan positiivisesti akuuttiin selkäydinvaurioon. (Iris Leister yms. 2022 The effect of Extracorporeal shock wave therapy in acute trumatic spinal cord injury on motor and sensory function within 6 months post-injury:A study protocols for a two-arm three-stage adaptive, prospective, multi-center, randomized, blinded, placebo-controlled clinical trial).

Tulevaisuus on avoinna siihen kuinka monipuolisesti ESWT hoitoja voikaan lopulta hyödyntää. (Global trends in research on extraporeal shock wave therapy (ESWT) from 2000 to 2021. 2023. Xinyu Zhang & Yuewen Ma).

Jos sinulla tai koirallasi tai hevosellasi on jokin oireisto, johon pohdit tämän hoitomuodon mahdollisuutta. Ole rohkeasti yhteydessä niin keskustellaan tarkemmin hoitovaihtoehdoista ja mahdollisuuksista.