ELÄINFYSIOTERAPIAA HEVOSELLESI

Teen eläinfysioterapiaa hevosille projekti muotoisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä hevosen kuntouttamista lyhyessä ajanjaksossa useita kertoja. Tavoitteena on kartoittaa hevosen oireiden perimmäinen syy ja rakentaa hevoseen luottamuksellinen terapiasuhde, mikä helpottaa myös omistajan osallistumista hevosen jatkokuntouttamiseen. Kuntoutusjaksot ovat minimiltään viiden kerran jaksoja ns. kuntoutuspaketteja, joissa käyntikertoja voi olla 1-3 kertaa viikossa. Terapiat toteutuvat tallikäynteinä.

Terapia sisältää fysioterapeuttisen tutkimuksen, joka sisältää mm. rakenne ja liikeanalyysin. Fysioterapia sisältää nivelten ja nikamien mobilisointia (nivelpintojen liikelaajuuksien avaaminen), tarvittaessa kinesioteippausta (ohjaa/tukee liikettä), neuraalikudoksen mobilisointia (hermokudoksen toiminnallisuutta parantavia tekniikoita), kraniaaliterapiaa (tekniikat sovellettuna ihmisen kraniaaliterapian kautta hevoselle) ja erilaisia faskiatekniikoita (sidekudoksen toiminnan ja liikkuvuuden parantamista).

Hevosen kuntoutumisen edellytyksenä on tiivis yhteistyö hevosen valmentajan, hoitajan, omistajan ja tarvittaessa eläinlääkärin kanssa. Mielestäni hevosen kuntoutumisen mahdollistaa pitkäaikainen tiivis tiimityöskentely. Olen mielelläni yksi tiiminne jäsen.

Varaa aika