MAITLAND

Vaikuttaa kipua lievittävästi ja rentouttavasti niveliin, hermoihin ja lihaksiin. Terapiassa asiakas on paras oman kipunsa ja oireidensa asiantuntija.

Tehokas ja turvallinen hoitomenetelmä, joka poistaa kivun aiheuttajat ja vaikuttaa ongelman ytimeen.

Asiakkaat kokevat terapian helpottavan kipuja nopeasti ja tehokkaasti. Tutkivan menetelmän avulla määritetään oireiden aiheuttaja ja tehdään fysioterapeuttinen diagnoosi.

Maitland

Maitland-konsepti on laajimmalle maailmassa levinnyt ortopedisen manuaalisen fysioterapian menetelmä. Australialaisen Greoffrey D. Maitlandin kehittämä konsepti on lähtöisin 1960-luvulta. Konsepti on käytännön ratkaisumenetelmä tuki- ja liikuntaelimistön ja hermokudoksien häiriöihin.

Maitland-konseptissa huolellisen haastattelun ja tutkimisen merkitys korostuu. Asiakas ja hänen kokemansa tuntemukset ja oireet, ovat keskeisessä asemassa. Asiakas tuntee ongelmansa itse parhaiten ja on paras asiantuntija, joka tietää oireidensa vaikutuksesta mm. toimintakykyynsä. Tarkka oirekuvan muodostaminen on erittäin tärkeää ja siihen käytetään aikaa haastattelemalla asiakas huolellisesti. Asiakkaan kokemuksia, oireita ja tuntemuksia verrataan olemassa olevaan teoriatietoon. Jos asiakkaan oireisto ei ole selitettävissä olemassa olevan tietoteorian varassa, asiakaslähtöinen ajatusmalli selkeyttää asiakkaan kliinistä oirekuvaa ja takaa sekä turvallisen että tehokkaan hoidon.

Haastattelun perusteella edetään fyysiseen tutkimukseen, jossa pyritään löytämään potilaan oireita aiheuttavat liikkeet ja asennot. Tutkimuksen ja haastettelun, sekä tietoteorian perusteella luodaan oireistolle kliininen diagnoosi. Tarkan oirekuvauksen ja tutkimuslöydöksien avulla saadaan tietoa kudoksien ärtyvyydestä ja tilan vaikeusasteesta sekä syy-seuraus suhteista. Tämän pohjalta tehdään hoitopäätökset. Pääpaino hoidossa on manuaalisilla liiketekniikoilla, jotka tehdään eriasteisina ja kudoksien ärtyvyyden ja tilan mukaisesti. Tekniikoita sovelletaan laajemmin osaksi kotiohjeita, ennaltaehkäisyä, ergonomiaa, toiminnallisuutta ja kroonisen kivun hallintaa.

Hoidon edistymistä arvioidaan haastattelun ja fyysisen tutkimuksen löydöksiin nähden toistuvasti jokaisella fysioterapia käynnillä. Menetelmä mahdollistaa tehokkaiden ja vaikuttavien tekniikoiden ja menetelmien valinnan terapian aikana. Lisäksi tämä toistuva ja analyyttinen arviointiprosessi mahdollistaa hoidon edistymisen tarkoituksenmukaisesti.

Erikoistuminen manipulatiiviseksi fysioterapeutiksi Maitland-konseptin mukaan on mahdollista IMTA:n (International Maitland Teacher's Association) kolmitasoisessa (level I -III) koulutusohjelmassa. Konseptin mukainen koulutus Australiassa on yliopistotasoista. IMTA:n organisoimaa koulutusta on useissa Euroopan maissa. Suomessa on vuodesta 2000 lähtien ollut level I koulutusta Lahden Ammattikorkeakoulussa ja 2002 käynnistyi ensimmäinen level II A- tason koulutus. Keväällä 2008 valmistuivat Suomessa ensimmäiset level 3-tason fysioterapeutit.

Suomen Maitland - yhdistys, SMY ( Maitland föreningen i Finland, MFF) rekisteröitiin heinäkuussa 2002. Yhdistyksen tavoitteena on edistää kehittää ja edistää Maitland-konseptin mukaista fysioterapiaa sekä järjestää sen mukaista ammatillista täydennyskoulutusta maassamme.

LÄHTEET:
www.maitland.fi
www.imta.ch

Varaa aika