PETER HESS ÄÄNIMALJAHIERONTA

Peter Hess metodi on 20-vuoden kehityksen tulos, joka on kehitetty hyvinvointia edistäväksi syvärentoutusmuodoksi. Ensimmäiset Peter Hess äänimaljahieronnan harjoittajat valmistuivat Saksassa 1981. Suomessa koulutus on alkanut 2010.

Resonanssi on yksi vuorovaikutusmuoto ja äänimaljahieronnan keskeinen tekijä.

”Resonanssi eli myötävärähtely on fysiikan ilmiö. Värähtelykykyinen systeemi on resonanssissa, kun siihen vaikuttaa ulkopuolinen voima, jonka vaihtelun taajuus on sama tai lähes sama kuin järjestelmän ominaisvärähtelytaajuus. Voiman voi aiheuttaa esimerkiksi toinen värähtelevä kappale. Resonanssi voimistaa värähtelyn erityisen suureksi.” Resonanssin yhteydessä syntyy erilaisia ja moniulotteisia värähtelymuotoja ja –kuviota.

Peter Hess äänimaljahieronta
Kuvattu äänimaljan ns. mandala. Näin vesi voi resonoi da ja värähdellä vedessä, kun maljaa soitetaan.

Äänimaljat tuottavat värähteleviä ja luonnollisia ylä-ääniä, jotka voimme tuntea tai aistia kehossamme. Korvamme etsii alitajuisesti harmonisia rakenteita ja korvamme resonoivat ääniaaltojen kanssa, jotka aivomme tunnistaessa synkronisoituvat harmonian tilaan. Äänen värähtelyn kautta tuleva syvärentouttava vaikutus perustuu synkronisoitumiseen, aivoaallot (aivosähkökäyrä) synkronisoituvat harmonisiin ääniin. Syvät äänet toimivat pääosin rentouttavasti ja toisiaan seuraavat laskevat äänet pääosin rauhoittavasti.

Jokaisella äänellä on värähtely ja nopeus. Taajuus on tietyn aikamääreen värähtelyarvo. Hertzillä (hz) mitataan äänen taajuutta, joka tarkoittaa värähtelyä sekunnissa. Puheäänessämme on myös harmonisia ääniä. Olemme tottuneet harmonisiin ylä-ääniin, joita kuulemme päivittäin puhuessamme itse ja kuunnellessamme toisen puhuvan. Ihmiskorva pystyy kuulemaan ääniä, jotka värähtelevät taajuuksilla 15Hz-20000Hz.

Äänessä, joka on 100hz, on ensimmäinen harmoninen äänensä 200hz:ssä (ns.toinen harmoninen, ensimmäisen ollessa perusääni). Tätä kutsutaan oktaaviksi. 300 Hz:ssä värähtelee ns. kolmas harmoninen, eli ns. kvintti. Neljäs harmoninen värähtelee 400 Hz.ssä ja on tarkalleen 2 oktaavia korkeampi kuin perusääni. Aivomme tunnistavat gongien ja äänimaljojen harmoniset äänet. Peter Hess äänimaljat sisältävät 12 eri metallia ja ne valmistetaan käsityönä Pohjois-Intian ja Nepalin työpajoissa. Peter Hess-äänimaljahieronnassa käytetään kolmea perusäänimaljaa. Raajamalja (100-2800Hz), sydänmalja (200-1200Hz) ja kehomalja (100-1000Hz).

Kvanttiteorian mukaan on todistettu, että aine ei ole mitään muuta kuin värähtelyä. Aineessa olevat atomit ja elektronit värähtelevät. Värähtely tuottaa ääniä. Ääni kulkee erilaisissa väliaineissa eri nopeudella. Etenemisnopeuteen vaikuttavat monet tekijät, muun muassa väliaineen koostumus, olomuoto ja lämpötila. Esimerkiksi huoneenlämpöisessä ilmassa ääni kulkee noin 350 metriä sekunnissa ja saman lämpöisessä vedessä noin 1 500 metriä sekunnissa. Tämä seikka selittää pitkälti sen, miksi ääniaallot leviävät vedessä ”tehokkaammin” kuin ilmassa. Kehossa on vettä n. 45-75% riippuen henkilön iästä ja rasvan määrästä. Kun äänimaljaa soitetaan sen värähtely saa soluissamme olevat vesimolekyylit värähtelemään harmonisesti. Kehomme on täysin resonanssikykyinen. Terveyden ylläpidon kannalta on tärkeää reagoida mahdollisimman joustavasti eli resonanssikykyisesti mitä erilaisimpiin vaikutteisiin. Kronobiologia sekä kronolääketiede tuovat tämän selkeästi esille.

Tutkimus Peter Hess-perusäänimaljahieronnan vaikutuksesta stressin poistoon ja kehonkuvaan on tehty pilottina vuonna 2008. Tutkimukseen osallistui 202 osallistujaa standardisoitujen metodien avulla. He saivat 5 äänimaljahierontaa kerran viikossa viiden viikon ajan. Heille tehtiin kysymyksiä ennen ensimmäistä äänimaljahierontaa ja viidennen äänimaljahieronnan jälkeen. Tutkimustuloksista ilmeni, että stressinpoistossa tapahtui positiivisia muutoksia. ”positiiviset stressinpoistotoimenpiteet” (kuten esim. rentoutuminen) lisääntyivät ja ”negatiiviset stressinpoistomenetelmät” (kuten esim. ajatusten pyörittämin en) vähenivät. Tulokset todistivat myös kehonkuvaan liittyen positiivisesta muutoksesta.

Peter Hess- äänimaljahieronta on hyvin vaikuttava rentoutumismenetelmä, jossa äänimaljat asetetaan vaatetetun kehon päälle ja niitä soitetaan lempeästi saaden aikaan värähtelyä. Kehon omat sisäiset paranemisjärjestelmät aktivoituvat kehon ollessa rentoutuneessa ja stressi vapaassa tilassa. Kun ihminen on harmoniassa itsensä ja ympäristönsä kanssa, hän voi tuntea itsensä vahvaksi ja voi luoda itse vapaasti omaa elämäänsä, tuntea itsensä onnelliseksi ja terveeksi. Äänimalja hieronta voi edistää terveyden ylläpitämistä, kehittää kehotuntemusta ja tukea omien voimavarojen tunnistamista sekä käyttöön ottamista. Peter Hess-äänimaljahieronta ei korvaa ammattilääkärin tai terapeutin antamaa hoitoa. Kehon tai psyykkeen sairauksien hoidosta vastaa lääkäri tai psykologi.

Fysioterapeuttina kuntouttavassa työssäni voimme asiakkaan kanssa sovitusti liittää äänimaljahierontaa osaksi fysioterapeuttista hoitoprosessia. Peter Hess- äänimaljahierontaa on saatavissa 60min(sis. äänimaljahierontaa 45min ) ja 30min (sis. äänimaljahierontaa 20min) äänimaljahierontana. Asiakas rentoutuu vaatteet päällä vatsa- ja selinmakuulla. Äänimaljat asetetaan keholle ja niitä soitetaan keholla. Äänimaljahierontaan voidaan liittää työskentelyä feng-gongin kanssa. Teen myös sopimuksen mukaan sointukylpyjä ja fantasiamatkoja yksilöllisesti tai ryhmille.

Peter Hess äänimaljahieronta
Sointukylpy, jossa keho- ja sydänmalja oikealla, feng-gong keskellä ja vasemmalla meditatiivisia sangha maljoja.

Peter Hess Instituutin valtuuttamana kouluttajana ja hoitavien maljojen maahantuojana toimii Medi Sound Ky / Peter Hess Academy Finland. Lisää äänimaljahierojien ja sointukylpyjen koulutuksista sekä Medi Soundin toiminnasta löydät tästä.

Lähteet: Wikipedia, Peter Hess-äänimaljahieronnan ja sointukylpyohjaajan koulutus materiaali 2014.

Varaa aika