ELÄINFYSIOTERAPIA

Eläinfysioterapiassa arvioidaan ja tuetaan fysioterapeuttisen menetelmin eläimen toiminta- ja liikkumiskykyisyyttä. Toimintakykyisyyttä arvioidaan omistajan tai hoitajan haastattelun, eläimen havainnoinnin ja erilaisten tutkimus- ja mittausmenetelmien avulla. Tutkimuksen perusteella asetetaan fysioterapialle tavoitteet ja valitaan terapiamenetelmät. Terapian edetessä fysioterapeutti arvioi fysioterapia menetelmien vaikuttavuutta. Tavoitteena on löytää parhaimmat menetelmät oireiston lievittymiseen/paranemiseen.

Yleisimmät eläinfysioterapian aiheet ovat erilaiset liikkumisen epäpuhtaudet (vinoumat, ontumiset, liikehaluttomuudet), suorituskyvyn alentuminen (harrastus/työ-koirat), tuki- ja liikuntaelimistön vauriot (nivelrikot, lihasvauriot) ja niistä johtuvat kiputilat sekä operaatioiden jälkeinen kuntoutus (murtumat, traumat, onnettomuudet). Eläinfysioterapian yksi osa-alue on ennaltaehkäisevä fysioterapia, jossa ylläpidetään normaalia eläimen toiminta- ja liikuntakykyisyyttä. Sairaan eläimen fysioterapiasta päättää aina eläinlääkäri.

Eläinfysioterapian menetelmät koostuvat erilaisista manuaalisista tekniikoista, tutkimisesta, ohjaamisesta sekä harjoitteluterapiasta. Tärkein osa-alue fysioterapiassa on tutkiminen ja sen kautta saatujen tulosten analysoiminen. Terapiamenetelmät pohjautuvat tutkimus ja analysointi tuloksiin. Fysioterapian menetelmiä ovat venyttelyt, pehmyt-, side- ja lihaskudoskäsittelyt, nivel- ja hermomobilisaatiot, erilaiset fysikaaliset hoidot sekä terapeuttiset harjoitteet. Laadukkaan terapiatuloksen edellytyksenä on, että fysioterapeutti toimii kiinteässä yhteistyössä eläimen omistajan, hoitajan, valmentajan ja tarvittaessa eläinlääkärin kanssa.

Vakuutukset voivat korvata eläinfysioterapiaa, silloin eläinfysioterapia tulee olla eläinlääkärin lähetteen pohjalta tehtyä eläinfysioterapiaa. Löydät korvaavuudet omista vakuutusehdoistasi kuntoutus kohdan alta.

ELÄINFYSIOTERAPEUTTI

Eläinfysioterapeutti on ammattikorkeakoulussa (tai ennen opistoasteella)fysioterapeutin tutkinnon suorittanut henkilö (Fysioterapeutti (AMK), Bachelor of Health Care, 210 pistettä, 3,5 vuotta), jolla on useiden vuosien eläinkokemus, ja joka on täydentänyt ammattitaitoaan eläinfysioterapiaopinnoilla (mm. Eläinfysioterapian erikoistumisopinnot, 30 op). Tällä hetkellä eläinfysioterapeutteja koulutetaan SAMK:ssa.

Vastaanotan koiria myös Kalliolan Eläinklinikan yhteydessä eläinfysioterapiatiloissa keskiviikkoisin.

Varaa aika