SYVIEN SELKÄRANGAN TUKILIHASTEN HARJOITTELU

Syvien lihasten harjoittelu ennaltaehkäisee kipuja, tukee ja suojaa selkärangan rakenteita. Selkärangan tukilihakset ennaltaehkäisevät vammautumisia ja rasituksen aiheuttamia vammoja esim. välilevyn pullistumisia.

Syviä lihaksia tarvitaan etenkin nostotilanteissa ja istumatyössä. Harjoittelu tehostaa kehosi suoruutta, esteetöntä ja vaivatonta liikettä. Kehosi jaksaa paremmin arjessa ja työssä. Tehokkaat yksilölliset liikkeet teet päivittäin 5 minuutissa.

Terapeuttinen harjoittelu

Terapeuttinen harjoittelu määräytyy asiakkaan/kuntoutujan iän, tuki- ja liikuntaelimistön oireiden/kunnon, toimintakyvyn, kipuoireiston aiheuttaja/syntymismekanismin, vamman, arkielämän ja työn sekä harrastusten vaatimusten että harjoitteiden tavoitteiden mukaisesti.

Harjoitteilla pyritään poistamaan ja vähentämään sekä ennaltaehkäisemään toimintahäiriöistä ja kuormituksista johtuvia kudosärsykkeitä, virheasentoja, toiminnallisia liike- ja asentokontrollihäiriöitä. Harjoitteet pyritään kohdistamaan kehon oireiston syntymekanismeihin. Harjoittelu pyritään tekemään kotona toteutettavaksi ja liitettäväksi osaksi arkipäiväistä toiminnallisuutta. Tavoitteena on oppia turvallinen harjoittelutapa, joka tukee turvallista ja kivutonta selviytymistä jokapäiväisistä toiminnallisista haasteista (ADL-toiminnoista).

Terapeuttiseen harjoitteluun kuuluvat ohjaus, seuranta, kontrolli ja asteittain siirtyminen yhä toiminnallisempaan ja aktiivisempaan harjoitteluun. Harjoitteissa hyödynnetään kehon omaa vastusta sekä erilaisia välineitä (pallo, paino, kuminauha, keppi).

Terapeuttinen harjoittelu

Varaa aika